Llar Residència Mediterrània I (11 places)

L’entitat compta amb dues cases adossades al carrer Perafort, 1 La Granja de Tarragona,  que s’han adequat formant una sola, i eliminat totes les barreres arquitectòniques. Es dona compliment al Decret 318/2006 de 25 de juliol dels Serveis d’acolliment residencial per a persones amb discapacitat. Al Decret 135/1995,de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre de Promoció de l’accessibilitat i supressió de les barreres arquitectòniques i la Ordre de 15 de juliol de 1987 annex 2, de condicions materials.

La capacitat de la Llar residència Mediterrània és d’onze places designades per l’ ICASS un cop feta la valoració dels expedients dels usuaris.

Llar Residència Mediterrània II (5 places)

Es un servei d’acolliment residencial de 4 places de caràcter  permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual inscrit al Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials amb el número S08653  i data 01/10/2013

S’ ubica en un local de planta baixa situat al carrer Gran Canaria núm. 29 A de La urbanització de La Granja de Tarragona,  amb 167.58 m2 de superfície, que prèviament ha estat adquirit per la fundació.

Es dona compliment al Decret 318/2006 de 25 de juliol dels Serveis d’acolliment residencial per a persones amb discapacitat. Al Decret 135/1995,de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre de Promoció de l’accessibilitat i supressió de les barreres arquitectòniques i la Ordre de 15 de juliol de 1987 annex 2, de condicions materials.

Serveis generals

 • Places residencials de caràcter permanent

 • Assessorament i orientació a les famílies

 • Professionals especialitzats (Psicòloga, educadors, etc.)

 • Atenció personalitzada durant l’estada i oferta de programes lúdic-educatius       ( participació ciutadana i dinamització, expressió i estimulació,…)

Serveis bàsics

 • Allotjament

 • Acolliment i convivència

 • Manutenció

 • Atenció o cura personal

 • Suport a la Salut i seguretat personal a la llar

 • Foment dels hàbits d’autonomia personal

 • Convivència i foment de les relacions interpersonals i socials

 • Assessorament i supervisió

 • Foment de l’oci i del lleure

 • Atenció conductual

Segons el Decret 318/2006, s’entenen  com a serveis opcionals tots aquells que no estiguin inclosos a l’apartat anterior, que no siguin necessaris per a la seva provisió, i que la persona amb discapacitat pugui optar voluntàriament perquè li siguin facilitats o no..

Serveis opcionals

S’ofereix un servei extern de Fisioteràpia  que està situat al mateix barri i que desprès d’una valoració individualitzada de cadascú i segons les seves necessitats es programaran sessions individuals.

També oferint  el servei de podologia degut a la necessitat de que un  professional especialitzat realitzi la cura i el manteniment dels seus peus, ja que poden tindre molts problemes si no es cuida de forma adequada.

Servei extern de Teràpia i Activitats assistides amb gossos ( Associació 4 Potes) : mitjançant la teràpia Assistida amb animals, les intervencions terapèutiques i educatives son més atractives, dinámiques i engrescadores.